HOME FARTØJER PRISER RESERVERING BETINGELSER SIKKERHED KONTAKT FOTOS FØRSTE GANG I KAJAK      
      HOME VESSELS PRICES RESERVATION

CONDITIONS

SECURITY KONTAKT FOTOS        
      HOME FAHRZEUGE PREISE

RESERVIERUNG

BEDINGUNGEN SICHERHEIT KONTAKT FOTOS        
 
 
SIKKERHED
  Generelle forholdsregler
Du er din egen herre på vandet derfor selv ansvarlig for at sikkerheden er i orden.
Sikkerhedsbestemmelse og kort over Odense Fjord er tilgængelig i fartøjerne.
Ved indgåelse af lejeaftalen, gives der en kort mundtlig instruktion omkring fartøjet.
Fortæl venner eller pårørende om hvor du sejler hen og hvornår ca. du forventes tilbage.
Derefter er det på egen hånd og lejerens eget ansvar.
Lejerens egne sikkerheds aktiviteter.
Være opmærksom på vejret.
Altid at vide hvor man ca. befinder sig.
Rednings/svømmevest af passende størrelse skal medtages/bruges.
Elektronik sikres i fx lukkede fryseposer
Sejl tydeligt og i god tid ud af og væk fra sejlrenden når store skibe skal passere.
Der kan være meget langt hjem ved modvind, modstrøm og bølger.
Strøm og bølger er stærkest og størst hvor der er dybest.
Specielt. for jolle med motor:
Odense Fjord har mange områder med lavvande:
-- Vær derfor særlig opmærksom på skiftende vanddybde så skruen ikke berøre bunden.
-- Vær opmærksom på kommende ebbe. Undgå at blive fanget på en sandbanke uden mulighed for at nå land.
Specielt for kajakker.
Pagajen er udstyret med sikkerhedsline til at fastgøre på kajakken.
Sørg for at fodstøtter er justeret inden kajakken sættes i vandet.
Sejl max 100m fra kyst eller lavvande.
Ved kæntring eller bordefyldning – brug bugserlinen og svøm eller gå med kajakken ind på land eller lavt vand.

 

  Nødopkald
Ved mindre personskader, havari eller mistet orientering.
Find ud af hvor du ca. befinder dig.

Kontakt udlejer 2272 2699 eller Dansk Søredningsselskab 2760 1102

Så er hjælpen normalt fremme efter ca. en time.
(Dansk Søredningsselskab har hjemhavn i Bregnør i Odense Fjord).

Absolut kun hvis liv er i fare – ring 112.

 


 

 

UDLEJNING AF JOLLE - UDLEJNING AF KAJAKKER til dagsejlads eller for en længere periode.
Odense Fjord er som skabt til fritidsliv på vandet. Spændende natur med øer, bugter og med et fantastisk fugleliv.
Er der interesse for lystfiskeri - ja, så er det muligt at fange havørred, fladfisk, sild, hornfisk og makrel - de sidste tre arter dog bedst i sæsonen.

 
 

Enhver gengivelse og kopiering af koncept, ideer og billeder fra dette web-sted uden skriftlig tilladelse, er en overtrædelse af lov om oprhavsret.
 Der tages forbehold for eventuelle utilsigtede fejl, løbende ændringer af navne, priser, tider og hændelser der ikke kunne forudses. Copyright © 2010 af art-creative.dk. Alle rettigheder forbeholdes.